Khoá tu xuất sĩ 2016

Khóa tu diễn ra từ ngày 16 – 21/12 năm 2016 với gần 400 xuất sĩ từ các trung tâm Châu á như Từ Hiếu – Diệu Trạm – Từ Đức – Long Thành – Hồng Kông và quý thầy – quý sư cô ở truyền thống Việt Nam – Thái Lan và Trung Quốc.