Làng Mai Thái Lan 2017

Wake Up Thái Lan – 2017
Lễ xuất gia cây Giáng Hương
Ngày 2.7.2017, tại Làng Mai Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia gia đình cây Giáng Hương. Bốn sư chú và bốn sư cô với những cái tên thật dễ thương: Chân Trời Trúc Lâm, Chân Trăng Tuệ Phương, Chân Trăng Tuệ Khai, Chân Trăng Tuệ Nhã, Chân Trời Đại Lão, Chân Trời Uyên Nguyên, Chân Trăng Tuệ Uyển, Chân Trời Hồng Lĩnh, đã biểu hiện trong vòng tay thương yêu của Sư Ông và tứ chúng Làng Mai.
Khoá tu gia đình
Từ ngày 12.04 – 16.04.2017
Khoá tu Phép lạ của sự tỉnh thức
Làng Mai Thái Lan, tháng 6/2017