Làng Mai mùa Đông

Lễ Đối thú khai mạc khóa an cư kiết đông 2013-2014
“…Thường thường chúng ta nói rằng ngày Tự tứ là ngày vui nhất của Đức Thế Tôn. Nhưng theo Thầy, ngày vui nhất của Đức Thế Tôn là ngày đối thú an cư, tại vì ngày đó mình thấy rõ ràng trước mặt mình có tới 90 ngày để sống chung với nhau và thực tập chung với nhau. Vì vậy ngày hôm nay Thầy có một niềm biết ơn rất sâu sắc đối với Đức Thế Tôn…”