Tổng kết chuyến đi Bắc Mỹ

Có Bụt trong xe
Ở Việt Nam cũng như ở các nước Phật giáo, trong xe hơi người ta thường treo tượng Bụt, hoặc là treo một túi kinh trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh,v.v., nhưng không có nghĩa rằng khi mình có treo tượng Bụt thì có Bụt ở trong xe. Dù tượng Bụt làm bằng plastic, hay làm bằng ngọc đi nữa thì cái đó cũng không phải là Bụt. Chỉ khi nào trong xe có người thở và nhìn trong chánh niệm thì khi đó mới có Bụt thật mà thôi.
Bụt có khổ không?
(Trích pháp thoại của Thầy ngày 31/10/2013 tại xóm Thượng – phần II)
Anh muốn làm gì với đời anh?
(Trích pháp thoại của Thầy ngày 31/10/2013 tại xóm Thượng – phần III)