Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Thiền đường

Thầy Làng Mai hướng dẫn


kệ vào thiền đường:

vào thiền đường
thấy chân tâm
một ngồi xuống
dứt trầm luân
Quý vị đã vào thiền đường, xin trở về thực tập hơi thở ý thức và ngồi trong tư thế vững chãi nhất để nghe Thầy Làng Mai hướng dẫn.