Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thiền ca / CD Pháp ca dòng suối trong / Tiếng chuông chùa cổ

Tiếng chuông chùa cổ

Thơ & nhạc: thầy Làng Mai
Tải về.mp3


 

Boong... boong... Tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi
Boong... boong... Tôi khua vang mở đầu cho một bình minh mới
Boong... boong... Nghe tiếng tôi, xin người nở nụ cười
Boong... boong... Nghe tiếng tôi, xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời.

Boong... boong... Thở vào, tâm người tỉnh lặng
Boong... boong... Thở ra, miệng người mỉm cười
Boong... boong... Người trở về phút giây hiện tại
Boong... boong... Người an trú phút giây tuyệt vời.

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnth thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.