Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím

Đài mây tím


 

Thư gửi người thương

Những vần thơ nhỏ

Câu văn của lòng

Thiền ca

Phỏng vấn

Thư pháp

Hình ảnh

Hội họa


Nơi nào không có bùn thì không có sen. Cũng như thế, khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát hiện. Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn. Nhờ tiếp xúc được với khổ đau, lắng nghe khổ đau thì ta mới làm phát hiện được cái hiểu biết và cái thương yêu. Hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc.