Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ

online

 

Xin chào mừng quý vị đã đến với Trang nhà chúng tôi. Trang Nhà Làng Mai là một nơi chúng ta đến để viếng thăm, tu tập và học hỏi.
Chúng tôi có Pháp Đường để quý vị đi vào nghe thuyết pháp; có Thiền đường để quý vị đi vào ngồi thiền hoặc thực tập buông thư;
Phật đường để quý vị đi vào tụng kinh, nghe kinh, và có Tàng Kinh Các để quý vị đi vào tham khảo và học hỏi.
Chúng tôi mong ước sau nửa giờ hay một giờ đồng hồ thăm viếng và thực tập, quý vị cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng và an lạc hơn.
Đó là nguyện ước và cũng là niềm vui của chúng tôi.

< ĐI VÀO >

Loading