Tự tin nơi chính mình


Hỏi:
Làm thế nào để có sự tự tin nơi chính mình?


Câu trả lời này do Ban biên tập ghi lại tóm tắt lời dạy của Sư Ông.

Khi nhìn sâu vào chính mình ta thấy bản thân mình vốn có sẵn một gia tài rất lớn. Gia tài đó được trao truyền từ ông bà tổ tiên, gia tài đó gồm có rất nhiều tài ba, kiên nhẫn, từ bi, trí tuệ…. Mình có cảm tưởng mình là con số, mình nghèo nàn, mình vô giá trị bởi vì mình không có thời gian để nhìn kỹ, để tiếp xúc với những gia tài đó.Chính những lo buồn khổ đau đã ngăn cản không cho mình tiếp xúc với nguồn giá trị quý giá đó.

Có khi ta phạm phải sai lầm rồi lại tiếp tục mắc phải những sai lầm khác, nhưng khi nhìn lại thì chúng ta thấy ta vẫn còn rất nhiều thành quả đã đạt được. Qua các bài học lịch sử ta thấy rõ có rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà ta đang được thừa hưởng từ tổ tiên mình. Không những tổ tiên huyết thống mà cả tổ tiên tâm linh, những bậc thầy, những bậc tiền nhân của đất nước cũng có mặt trong ta ngay trong giây phút này. Nếu nhận ra được điều ấy thì những đức tính đẹp đẽ đó lập tức đi vào trong mình và mình cũng sẽ làm được như các vị. Trong quá khứ mình đã từng làm được, và đã từng có những kinh nghiệm đó. Chúng ta phải tổ chức lại đời sống hàng ngày để những điều hay, điều đẹp có thể biểu hiện ra được. Môi trường rất quan trọng, gia đình mình, tăng thân mình có thể giúp mình nhận diện những giá trị cao đẹp trong con người mình để những đức tính đó ngày càng lớn mạnh. Bụt nói, ai cũng có thể thành Bụt hết và chúng ta phải có niềm tin nơi bản thân.