Nhận diện tập khí xấu

?
Làm sao chúng ta có thể nhận diện những tập khí xấu và chuyển hóa chúng?

 

!
Những tập khí (thói quen) tiêu cực luôn cố gắng biểu hiện, nhưng nếu bạn chú tâm, bạn sẽ nhận biết được nó. Chánh niệm giúp chúng ta nhận biết những tập khí được trao truyền từ tổ tiên và cha mẹ hoặc huân tập trong suốt thời thơ ấu của chúng ta. Thường thì chỉ cần nhận biết nó, nó sẽ ngừng chi phối chúng ta. Giả sử bạn có tập khí bị cuốn vào trạng thái vội vàng hấp tấp khi làm những việc như đi mua sắm hay nấu nướng. Bằng chánh niệm, bạn nhận biết bạn đang hối hả và làm rơi đổ nhiều thứ, bạn đang cố gắng hoàn tất thật mau. Khi đó bạn sẽ nhận thức rõ rằng tập khí của sự hối hả đã biểu hiện. Vì vậy, bạn thở vào, thở ra một cách chánh niệm và tự nhủ: “Tập khí yêu dấu của tôi ơi, em lại đến nữa rồi”. Và ngay khi nhận ra, lập tức nó sẽ mất khả năng chi phối bạn. Nếu nó trở lại, bạn cứ thế mà thực tập rồi tập khí xấu ấy sẽ giảm dần sự chi phối. Không phải chiến đấu với tập khí của mình đâu, bạn chỉ nhận biết, mỉm cười thôi! Mỗi lần bạn nhận ra nó, nó sẽ yếu đi một chút. Cuối cùng thì nó không thể chi phối bạn nữa!