Những câu nói của thiền sư Nhất Hạnh – quotes

 

Khi quán sát tự thân, ta thấy Đất Mẹ có trong ta, Mặt Trời và cả những vì sao rất xa cũng có trong ta.
Ta và Đất Mẹ không phải là hai thực tại riêng biệt. Đất Mẹ chính là ta, ta là đất Mẹ.
Đất Mẹ không phải chỉ là môi trường.

Sống như thế nào để cho đất Mẹ tiếp tục được xanh tươi, bởi đất Mẹ khô héo thì ta cũng khô héo.
Sự có mặt của đất Mẹ là sự có mặt của chính ta, và nhìn sâu tự tánh của ta và của Mẹ đều là vô sinh bất diệt. Sinh mạng ta không phải chỉ được giới hạn trong 100 năm, bởi vì ta với Mẹ không phải hai.

—Thầy Làng Mai

An trú trong giây phút hiện tại là trở về quê hương đích thực của mình,
quê hương đích thực không hề bị giới hạn bởi thời gian, không gian, quốc tịch hay chủng tộc.

Quê hương đích thực không phải là một ý niệm trừu tượng,
với niệm và định, năng lượng của Bụt thì ta có thể tiếp xúc
và sống trong quê hương ấy mỗi giây phút với sự hoàn toàn buông thư của thân và tâm.

your true home is in the here and now. It is not limited by time, space, nationality, or race. your true home is not an abstract idea; it is something you can touch and live in every moment. With mindfulness and concentration, the energies of Buddha, you can find your true home in the full relaxation of your mind and body in the present moment.

—Thầy Làng Mai

"Nonviolent action, born of the awareness of suffering and nurtured by love, is the most effective way to confront adversity."

"Hành động bất bạo động được sinh ra từ nhận thức về đau khổ, được nuôi dưỡng bởi tình thương,
và chính là cách hiệu quả nhất để đối đầu với nghịch cảnh."

— Thich Nhat Hanh (Love in Action: Writings on Nonviolent Social Change)

Nhớ lại hồi thơ ấu, khi ta bị sốt.
Mặc dầu đã được cho uống bao nhiêu thuốc nhưng không có gì làm cho ta cảm thấy khỏe khoắn hơn
cho đến khi mẹ vào đặt tay lên trán. Dễ chịu làm sao! Bàn tay mẹ như bàn tay thiên thần.Bàn tay chuyền mát dịu và thương yêu vào cơ thể.

Bàn tay của mẹ chính là bàn tay của bạn hôm nay.
Nếu có chánh niệm, nếu thực tập hơi thở có ý thức bạn sẽ nhận ra rằng bàn tay của mẹ vẫn đang còn sống động trong bàn tay mình.
Rồi nếu bạn đặt tay mình lên trán thì đó chính là bàn tay của mẹ với bao thương yêu dịu hiền.
Khả năng thương yêu, dịu hiền của mẹ vẫn còn đó trong bạn ngày hôm nay.

—Thầy Làng Mai

Con sẽ tập nói những câu như
Được nghe giọng nói quen thuộc của anh qua giây điện thoại, em rất hạnh phúc
Thấy thầy còn có mặt và còn bước đi được những bước chân vững chãi bên con,
con thấy mình may mắn không cùng"  "
Mẹ ơi, mẹ có biết là mẹ đã trao truyền cho con bao nhiêu là đức hạnh, tài năng và từ ái của mẹ hay không!
Con rất trân quý những giờ phút được sống gần thầy, gần cha, gần mẹ, như trong giờ phút này.
 

—Thầy Làng Mai (Thực tập Sám Pháp Địa Xúc)

Con đã được biểu hiện từ đất mẹ, con sẽ trở về đất mẹ để tiếp tục được biểu hiện hàng triệu lần nữa, để cùng với tăng thân con làm công việc chuyển rác thành hoa,
bảo hộ sự sống và xây dựng một tịnh độ ngay trên mặt đất này.

Chúng con biết chất liệu hiểu biết và thương yêu là chất liệu căn bản để xây dựng nên tịnh độ,
cho nên chúng con nguyện là trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày chúng con sẽ nỗ lực chế tác chất liệu hiểu biết và thương yêu.

—Thầy Làng Mai (Thực tập Sám Pháp Địa Xúc)

Nơi nào không có bùn thì không có sen.
Cũng như thế khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát hiện.
Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn.

Sen và bùn cũng như trái và phải, hễ cái trái có đó là cái phải có đó cùng một lượt.
Nhờ tiếp xúc được với khổ đau, lắng nghe khổ đau thì ta mới làm phát hiện được cái hiểu biết và cái thương yêu. Hiểu biết và thương yêu là chất liệu làm nên hạnh phúc.

—Thầy Làng Mai (Con đường thánh thiện) — Thầy's Dharma talk July 22nd, 2011 (Happiness is Made of Non-Happiness)

" It is said that God has created man in his own image. But it may be that humankind has created God in the image of humankind."

Người ta nói rằng Thượng Đế đã tạo nên con người theo hình ảnh của Thượng Đế.
Nhưng có thể là loài người đã tạo ra Thượng Đế bằng hình ảnh của loài người.

— Thich Nhat Hanh (Going Home: Jesus and Buddha as Brothers)

"To live in the present moment is a miracle.
The miracle is not to walk on water.
The miracle is to walk on the green Earth in the present moment,
to appreciate the peace and beauty that are available now."

Sống trong giây phút hiện tại là một phép lạ. Phép lạ không phải là đi trên mặt nước. Phép lạ là đi trên hành tinh xanh xinh đẹp này trong giây phút hiện tại, biết trân quý sự bình an và vẻ đẹp có sẵn ngay bây giờ.

— Thich Nhat Hanh (Touching Peace: Practicing the Art of Mindful Living)

"We often think of peace as the absence of war,
that if powerful countries would reduce their weapon arsenals,
we could have peace. But if we look deeply into the weapons, we see our own minds –
our own prejudices, fears and ignorance.
Even if we transport all the bombs to the moon, the roots of war and the roots of bombs are still there,
in our hearts and minds, and sooner or later we will make new bombs.
To work for peace is to uproot war from ourselves and from the hearts of men and women.

 

Chúng ta thường nghĩ rằng hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh,
rằng nếu các quốc gia hùng mạnh sẽ giảm các kho vũ khí vũ khí của họ thì chúng ta có thể có hòa bình.
Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào các loại vũ khí, chúng ta thấy rằng vũ khí nằm trong tâm trí của chúng ta,
trong thành kiến ​​riêng, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết.
Ngay cả khi chúng ta vận chuyển tất cả các quả bom lên mặt trăng thì gốc rễ của chiến tranh và gốc rễ của những quả bom vẫn còn đó, trong trái tim và khối óc của chúng ta, và sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tạo những bom mới.
Hoạt động cho hòa bình chính là phải nhổ gốc rể của chiến tranh từ chính trong chúng ta và từ trái tim của con người.

—Thich Nhat Hanh (Living Buddha, Living Christ)

'If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence' Sự có mặt đích thực của bạn là món quà quý nhất để hiến tặng cho người mà bạn thương yêu.

— Thich Nhat Hanh

'The kingdom of God is available to you in the here and the now.  But the question is whether you are available to the kingdom.  Our practice is to make ourselves ready for the kingdom
so that it can manifest in the here and the now.  You don't need to die in order to enter the kingdom of heaven. In fact, you have to be truly alive in order to do so.'

‎"Nước Chúa đang có mặt cho bạn ở đây và bây giờ.  Nhưng câu hỏi là liệu bạn đang có mặt cho Nước Chúa.
Sự thực tập của chúng ta là làm cho mình có mặt thực sự để Nước Chúa có thể biểu hiện ở đây và bây giờ.
Bạn không cần phải chết mới đi được vào Nước Chúa. Sự thật là bạn phải thực sự sống để có thể làm được như vậy."

— Thich Nhat Hanh

'Suffering is not enough.
Life is both dreadful and wonderful…
How can I smile when I am filled with so much sorrow?
It is natural – you need to smile to your sorrow because you are more than your sorrow.'

"Chỉ biết đau khổ thôi thì không đủ. Cuộc sống đầy khổ đau nhưng cũng rất tuyệt vời …
Làm thế nào có thể mỉm cười khi trong lòng đầy những buồn đau? Bạn hãy học cách mỉm cười với nỗi buồn của mình bởi vì bạn đâu phải chỉ là nỗi buồn ấy.

— Thich Nhat Hanh

'To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others.
You need to accept yourself.'
Bạn chỉ đẹp khi là chính bạn. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi.

— Thich Nhat Hanh

"The seed of suffering in you may be strong,
but don't wait until you have no more suffering before allowing yourself to be happy."

Những hạt giống khổ đau trong ta có thể còn rất lớn, nhưng đừng đợi cho đến khi không còn khổ đau mới cho phép mình hạnh phúc.

— Thich Nhat Hanh

"non violence does not mean non-action.
Nonviolence means we act with love and compassion.
The moment we stop acting, we undermine the principle of nonviolence."

Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. bất bạo động có nghĩa là chúng ta hành động với tình thương và lòng từ bi.Giây phút mà chúng ta ngừng hành động, chúng ta phá hoại nguyên tắc bất bạo động.
 

— Thich Nhat Hanh

"Nếu không có khả năng trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây thì không thể nào nhận diện được chính mình, nhận diện được hạnh phúc cũng như khổ đau của mình."

— Thich Nhat Hanh

"Do not think the knowledge you presently possess is changeless, absolute truth.
Avoid being narrow-minded and bound to present views.
Learn and practice non-attachment from views in order to be open to receive others' viewpoints."

Đừng nghĩ rằng những kiến thức bạn hiện có là bất biến, sự thật tuyệt đối. Tránh hẹp hòi và bị ràng buộc với những quan điểm bạn đang có. Thực hành tinh thần không cố chấp vướng mắc về quan điểm để có thể được cởi mở đón nhận quan điểm của người khác.

— Thich Nhat Hanh (Living Buddha, Living Christ)

"Most of boundaries between traditions are artificial.
Trust has no boundaries. The differences are mostly in emphasis."

Hàng rào chia cách giữa các truyền thống tâm linh hầu hết là giả tạo.Đức tin không có ranh giới. Sự khác nhau chỉ ở điểm nhấn mạnh mà thôi.

— Thich Nhat Hanh (Living Buddha, Living Christ)

"Storing up knowledge about Buddhism will not answer your burning questions.
We have to learn the things that can help us
to transform our own suffering, our own caught situations.
If our teacher is a real teacher, then his or her words are there
to help us be in touch with life and untie the preconceptions, views, anger, and habit energies we have."

"Chất chứa thêm kiến thức về đạo Bụt không thể giải đáp cho bạn những thắc mắc thao thức của mình.
Bạn nên học những điều mà có thể chuyển hóa được những khổ đau, hoàn cảnh khó khăn dính mắc của mình.
Thầy của bạn là người sẽ giúp chúng bạn tiếp xúc được với cuộc sống, tháo gỡ được những định kiến, những quan niệm, hờn giận và những thói quen xấu.

— Thich Nhat Hanh (Answers From the Heart)

Xã hội chúng ta được xây dựng trên một khái niệm rất hạn hẹp về quyền lực, đó là giàu có, sung túc, thành công nghề nghiệp, danh tiếng, sức khỏe, sức mạnh quân sự và quyền năng chính trị.

Tôi xin đề nghị với bạn một thứ quyền lực khác, một thứ quyền lực vượt bậc:
quyền lực giúp ta thoát khỏi sự ám ảnh của mê đắm,
sợ hãi, tuyệt vọng, sự trấn ngự của kỳ thị, sân hận, ngu dốt;
quyền lực giúp ta đạt được hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại.
Đây là một thứ quyền lực mà bất cứ ai sinh ra cũng đều có quyền hưởng, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, mạnh yếu
.

— Thích Nhất Hạnh (Quyền Lực Đích Thực)

"Sometimes your joy is the source of your smile,
but sometimes your smile can be the source of your joy."

Đôi khi niềm vui chính là nguồn gốc của nụ cười, nhưng đôi khi nụ cười có thể lại là suối nguồn niềm vui của bạn.

— Thich Nhat Hanh

"Through my love for you,
I want to express my love for the whole cosmos, the whole of humanity, and all beings.
By living with you, I want to learn to love everyone and all species.
If I succeed in loving you, I will be able to love everyone and all species on Earth…
This is the real message of love."

Qua tình thương của tôi dành cho bạn, tôi muốn bày tỏ tình thương của tôi đối với toàn bộ vũ trụ, toàn của nhân loại, và tất cả muôn loài.  Bằng cách sống với bạn, tôi muốn tìm hiểu để yêu thương tất cả mọi người và tất cả các loài. Nếu tôi thương bạn thành công, tôi sẽ có thể yêu thương tất cả mọi người và tất cả các loài trên trái đất … Đây là thông điệp thực sự của tình yêu.

— Thich Nhat Hanh (Teachings on Love)

Waking up this morning, I smile. Twenty-four brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at all beings with eyes of compassion

Thức dậy miệng mỉm cười. Hăm bốn giờ tinh khôi.
Xin nguyện sống trọn ven, mắt thương nhìn cuộc đời

— Thich Nhat Hanh

A flower cannot be by itself  alone. 
A flower  can only inter-be with the sunshine, with the rain, with the earth.
So “to be” means “to inter-be”.

“When we live the wisdom of interbeing in every minute, then we will not be caught in our small self.
We will see that we are everywhere.

Bông hoa không thể tự nó có mặt được. Bông hoa chỉ có thể tương tức với ánh nắng, với cơn mưa, với đại địa.
Hiện hữu nghĩa là cùng hiện hữu là tương tức. Khi ta sống được với tuệ giác tương tức trong mỗi giây phút, ta sẽ không còn kẹt trong cái ngã nhỏ bé nữa, ta sẽ thấy rằng ta có mặt mọi nơi.

— Thich Nhat Hanh

 

If we can cultivate a spiritual dimension to our life and work to day, tomorrow will take care of itself. With a spiritual community to support us, we will be able to realise our dream.

— Thich Nhat Hanh

Nếu ngày nay đã có một chiều hướng tâm linh trong đời sống cũng như công việc thì "ngày mai sẽ lo về việc ngày mai". Với sự nâng đỡ của đoàn thể tâm linh bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Inclusiveness means embracing everyone, everything, you don’t exclude anyone. In true love, you don’t discriminate anymore. Whether that person is white or black or yellow, whether he is a Muslim, a Buddhist, a Jew, a communist, you accept them all with no discrimination whatsoever. Inclusiveness here means non-discrimination.

— Thich Nhat Hanh

“Nhẫn nhục là ôm lấy tất cả trong tình thương của mình mà không loại trừ bất cứ ai. Trong tình thương đích thực, ta không còn kỳ thị nữa, dù người ấy là da đen, da trắng hay da vàng, dù người ấy theo đạo Hồi, theo đạo Bụt, theo đạo Do Thái hay theo chủ nghĩa cộng sản đi nữa mình cũng chấp nhận tất cả mà không còn kỳ thị. Nhẫn nhục ở đây có nghĩa là không kỳ thị.”

“Theo cách suy nghĩ thong thường ở đời thì hạnh phúc là hạnh phúc, khổ đau là khổ đau, hai sự kiện hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là khuynh hướng lập luận tự nhiên của tâm tư ta. Nhưng theo nguyên tắc tương tức của Bụt dạy thì hạnh phúc và khổ đau có liên hệ mật thiết. Hạnh phúc làm bằng chất liệu của khổ đau, và khổ đau cũng làm bằng chất liệu của hạnh phúc. Giống như rác có thể làm ra hoa và hoa nếu để lâu ngày sẽ biến thành rác. Hạnh phúc cũng vô thường mà khổ đau cũng vô thường. Vì khổ đau vô thường cho nên khổ đau cũng có thể trở thành hạnh phúc, và hạnh phúc cũng vô thường cho nên nó có thể trở thành khổ đau. Vì vậy khi ta vạch ra một giới tuyến để chia hạnh phúc và khổ đau làm hai là chúng ta là chúng ta đã tạo ra một lầm lẫn căn bản. Ta nên biết rằng nếu chưa từng khổ đau thì chúng ta chưa có cơ hội biết được thế nào là hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng hạnh phúc và khổ đau là hai hiện tượng có tính cách tương tức, cái này chứa cái kia. Khổ đau chính là chất liệu làm ra hạnh phúc. .”

— Thich Nhat Hanh