Câu hỏi “ôn cố tri tân”

Các câu hỏi ôn cố tri tân Thầy gửi cho chúng xuất sĩ vào buổi pháp thoại ngày 27.9.2007

I – Thể thao:

 1. Có chạy bộ hằng ngày không?
 2. Có thực tập bài kệ chạy bộ không?
 3. Có thực tập 10 động tác chánh niệm không?
 4. Có tập gậy thường không?
 5. Có tập pháp nào khác không? (Dịch cân kinh…)

II – Việc học:

1. Có học Anh Văn không?
2. Có học Hán Văn không?
3. Có tìm cách học thêm Phật pháp ngoài những lớp Thầy dạy bằng cách đọc sách & tra cứu không?
4. Có cơ hội học thêm về khoa học, tâm lý học, xã hội học, các nền văn minh thế giới như là: văn minh Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập?
5. Có đọc hết sách của Thầy chưa? Đã đọc những sách nào?
6. Đã học những khóa nào với Thầy? (Phải trả lời rõ ràng) Trực tiếp hay gián tiếp?
Những khóa như: Đại Tạng Nam & Bắc truyền; Lịch sử truyền thống sinh động của Thiền tập; Lâm tế lục; Phật pháp căn bản; Duy biểu ngũ thập tụng & tam thập tụng; Nhiếp đại thừa luận; Trung quán luận; Giới luật
7. Có cảm tưởng có khả năng dạy lại cho các lớp sau không? Đã từng đem những khóa đó dạy lại cho các sư em chưa?

III – Gia đình:

1. Sự tu học có ảnh hưởng gì đến tình trạng của gia đình không hay có bị phân tâm về chuyện gia đình không?
2. Trong gia đình có hòa điệu & phẩm chất của sự thực tập không?
3. Những cuộc điện thoại gọi về, những lá thư gởi về có giúp hay nuôi dưỡng gia đình không?

IV – Tình huynh đệ:

1. Có tới được với mọi người không?
2. Có cố gắng để tới với vài người còn khó chưa tới được không?
3. Có giận ai đến nỗi muốn bỏ chúng mà đi không?
4. Mình có cảm tưởng là Chúng hay Thầy không hiểu hoặc hiểu lầm mình không? Nếu có, mình đã có cố gắng để giúp Thầy hoặc Chúng hiểu mình không?
5. Có thấy được những khó khăn của huynh đệ không? Có cố gắng giúp người đó không? Bằng cách nào? Nếu chưa hiệu nghiệm thì có dùng cách khác không? Có bỏ cuộc chưa?
6. Có nói những lời nặng với huynh đệ không? Có đánh huynh đệ không?
7. Có nghĩ rằng mình không hạnh phúc là vì người mình ghét không?
8. Có thầm thương 1 người cư sĩ nào không? Đã có nói 1 câu nào khuyến khích người đó đi tới không?
9. Có thầm thương 1 người trong chúng không? Có bày tỏ hay nói câu nào chưa? Có tìm cách gần gũi người ấy không? Dù là người cùng phái hoặc khác phái.
10. Có thấy niềm kính tin là bản chất của tình thương không?

V – Thiền hành:

1. Có thực tập bài thi kệ nào khi đi thiền hành không? Bài nào? Bài nào sử dụng nhiều nhất? Đã sử dụng bài: “Để Bụt thở…” chưa? Kết quả ra sao?
2. Bao nhiêu phần trăm các bước chân được xem là bước trong chánh niệm?
3. Có an lạc trong khi đi không? Hay là vẫn đi như bị ma đuổi?
4. Có thật sự dừng lại vọng tưởng trong khi đi không?
5. Từ tăng xá tới thiền đường có an lạc, thảnh thơi không? Có dùng đường tắt không?

VI – Ngồi xe hơi:

 1. Có nhớ thở khi ngồi trên xe đi xuống phố hay đi xóm khác không?
 2. Có thở khi dừng lại ở đèn đỏ không? Nếu có, thở theo bài kệ nào?
 3. Có thực tập thi kệ khi lên xe và lái xe không?

VII – Thi kệ:

1. Những bài thi kệ nhật dụng có được thực tập hằng ngày không?
2. Có hấp tấp khi chải răng và rửa mặt cho mau xong không? Có an lạc, thong dong khi chải răng không?
3. Khi đi tiểu, đi tiêu có thong dong, hạnh phúc không, hay làm cho mau xong?

VIII – Ngủ:

 1. Có thực tập buông thư khi lên giường ngủ không?
 2. Đi ngủ lúc mấy giờ?
 3. Có thức làm việc hay chơi quá 12h khuya không? Thường hay lâu lâu mới có 1 lần?

IX – Ngồi thiền:

 1. Có đi ngồi thiền đều đặn không?
 2. Mỗi tháng bỏ ngồi thiền khoảng mấy buổi?
 3. Có được ai nhắc dậy đi ngồi thiền không? Nếu có thi có càu nhàu với người đó không?
 4. Có nhắc ai giúp họ dậy ngồi thiền không?
 5. Đã biết hô canh bằng tiếng Anh, tiếng Pháp chưa?
 6. Trong khi ngồi thiền có tập thở theo bài kệ nào không? Có thấy được nuôi dưỡng và an lạc trong khi ngồi thiền không?
 7. Có tập quán chiếu không, hay là chỉ ngồi cho an lạc thôi?
 8. Có hôn trầm trong khi ngồi thiền không?
 9. Có ngồi thêm ngoài những giờ của chúng không? Có ngồi khi tâm không an không?
 10. Có ngồi cho cha, cho mẹ không?