Kệ truyền đăng giáo thọ xuất sĩ 2014

1. Thầy Chân Pháp Ngưỡng

(Nguyễn Cửu Tuấn)

Pháp mầu vừa được tuyên dương
Đem tâm kính ngưỡng, lên đường xuất gia
Đâu đâu cũng thấy là nhà
Ăn cơm Thiện thệ, ngồi tòa Như Lai

2. Thầy Chân Pháp Tri

(Hoàng Văn Hào)

Pháp lữ trên đường phục vụ
Là người tri kỷ cùng nhau
Một khúc tâm ca vừa tấu
Khắp nơi như ý sở cầu

3. Sư cô Chân Sách Nghiêm

(Huỳnh Thị Xuân Mai)

Đây một mùa xuân sách tấn
Diệu nghiêm trời đất tinh khôi
Thao thao chảy dòng ước nguyện
Hoa mai nở trắng lưng đồi

4. Sư cô Chân Khán Nghiêm

(Nguyễn Thị Nhàn)

Trên sóng ngồi yên khán thoại đầu
Thanh nhàn nghiêm tịnh suốt đêm thâu
Thấy trong nỗi khổ niềm an lạc
Sen nở trần gian cảnh nhiệm mầu

5. Sư cô Chân Băng Nghiêm

(Lê Thị Thắm)

Gia phong băng tuyết giữ gìn
Trang nghiêm giới hạnh, nhân thiên ngợi tài
Đạo tràng này chốn Thiên Thai
Cùng tăng thân bước, độ người trầm luân

6. Sư cô Chân Ích Nghiêm

(Hồ Thị Cẩm Hằng)

Chí cầu lợi ích quần sinh
Trang nghiêm giới định, tâm hình sáng trong
Một mai thế giới đại đồng
Đường xưa mây trắng thong dong cùng về

7. Sư cô Chân Phương Nghiêm

(Cao Thị Mỹ Hà )

Phương bối quê xưa còn đó
Diệu nghiêm bếp lửa cháy hồng
Ấm áp trần gian muôn lối
Hướng nào cũng gặp tri âm

Chân Phương Nghiêm
8. Sư cô Chân Quảng Nghiêm
( Nguyễn Thị Diễm Hằng)
 

Pháp Bụt thần thông quảng đại
Cứu đời nghiêm sắc hiện thân
Dòng biếc Tào Khê tuôn mãi
Nhân gian sạch hết cát lầm

9. Thầy Chân Pháp Thuyên

( Huỳnh Hữu Thanh)

Chánh pháp trao truyền đẹp ước mơ
Hải triều thuyên giải ý chân thừa
Tiếp thu hữu đắc thành vô đắc
Cam lộ trần gian thỏa nguyện xưa

10. Sư cô Chân Cảnh Nghiêm

( Nguyễn Ngọc Hồng Lệ Giang)

Chân tâm biểu lộ nên chân cảnh
Tịnh độ trình bày cõi diệu nghiêm
Tráng lệ nến hồng vừa thắp sáng
Triều âm pháp lực đã trao truyền

11. Thầy Chân Pháp Năng

( Phạm Đình Trung)

Giáo pháp gieo đầy trên đất tâm
Hạt lành năng biến lại năng huân
Trung kiên một tấm lòng con thảo
Cùng với tăng thân kết giải đồng

12. Sư cô Chân Khoan Nghiêm

( Nguyễn Thị Cẩm Vân)

Đất tịnh đi từng bước khoan thai
Trang nghiêm hiện pháp tọa liên đài
Cẩm tú giang sơn còn mãi đó
Đường về mở lối đẹp tương lai

13. Sư cô Chân Thể Nghiêm

(Trương Thị Mỹ Hòa )

Giới thể tạo thành nét đẹp
Làm cho cõi nước trang nghiêm
Đường về nở hoa chân thiện
Hóa duyên trọn vẹn ước nguyền

Chân Thể Nghiêm
14. Sư cô Chân Ước Nghiêm (Lê Thị Ngọc Vân )

Ước nguyện năm xưa quyết đạt thành
Nghiêm trì tịnh giới chứng vô sinh
Ngọa vân ghi dấu người Yên tử
Suối ngọc còn reo giấc mộng lành

15. Sư cô Chân Tuyết Nghiêm (Nguyễn Thị Thiên Trang )

Giới thân thanh tịnh dường băng tuyết
Nghiêm hộ uy nghi đạo nghiệp thành
Gươm báu trao rồi tay hảo hán
Vào đời cứu độ vạn sinh linh

16. Sư cô Chân Duyên Nghiêm (Lê Phi Kiều Ái Liên )

Nhân duyên quán chiếu pháp trang nghiêm
Sen nở hồ tâm được chánh truyền
Kiều diễm mùa xuân vô tận ý
Nguyện lòng một hướng đạt chân nguyên

17. Sư cô Chân Lĩnh Nghiêm (Hứa Thu Nguyên )

Nhìn về Thứu lĩnh cảnh trang nghiêm
Thông suốt thiền cơ vẹn ước nguyền
Tuổi xuân thao thức bao hoài bão
Này ánh trăng xưa dọi trước thềm

18. Thầy Chân Pháp Cứu (Đỗ Vĩnh Phúc )

Niệm lực nghiêm trì giới pháp
Định tâm tham cứu thiền cơ
Một tay tháo tung rào cản
Dựng lên đạo lớn chân thừa

19. Sư cô Chân Cẩn Nghiêm(Nguyễn Thị Bích )

Mỗi bước chân đi cẩn trọng
Tạo thành Tịnh độ trang nghiêm
Trái tim sáng ngời định lực
Trước sau trọn vẹn ước nguyền

20. Sư cô Chân Đáo Nghiêm (Trương Thị Ngọc Minh )

Âm Hán Việt:

Bộ bộ, đáo bỉ ngản
Xứ xứ đắc hoa nghiêm
Hiện pháp thường an trú
Thử pháp thị chân thiền.

Nghĩa:

Mỗi bước đáo bỉ ngản
Cõi nào cũng hoa nghiêm
Hằng an trú hiện pháp
Đây mới thật chân thiền

21. Thầy Chân Pháp Giao (Nguyễn Duy Tân )

Pháp môn ứng dụng tuyệt vời
Thiền âm giao hưởng khung trời duy tân
Chuyến đi gặp một mùa xuân
Chuyến về kết nối cội nguồn thanh lương.

22. Sư cô Chân Thiền Nghiêm

( Nguyễn Thị Hoa)

Đóa hoa thiền uyển nở đoan nghiêm
Hương sắc xua tan mọi não phiền
Đại địa trình bày muôn cảnh giới
Theo đường phạm hạnh sống an nhiên

23. Sư cô Chân Lịch Nghiêm ( Nguyễn Ngọc Thúy)

Hơi thở khơi dòng lịch sử
Bước chân tạo cõi trang nghiêm
Ngọc sáng vốn không tỳ vết
Chân tâm soi sáng đại thiên

24. Sư cô Chân Cẩm Nghiêm ( Đinh Thị Hồng Hà)

Non sông cẩm tú còn đây
Pháp môn thực tập tháng ngày tinh nghiêm
Trước sau trọn vẹn lời nguyền
Về nơi bỉ ngạn ngồi trên pháp tòa

25. Sư cô Chân Hy Nghiêm (Hoàng Thị Thu Hồng )

Xuất gia học đạo trời hy hữu
Giới luật tinh nghiêm sống đẹp lành
Gom cả mùa xuân làm Tịnh độ
Gia phong mây trắng gọi trời xanh

26. Sư cô Chân Lộc Nghiêm (Trần Thị Thu Trang )

Tìm về Lộc uyển chốn thần tiên
Tâm hướng siêu trần cõi diệu nghiêm
Ngồi trên bảo thạch sen ngàn cánh
Bước chân tiếp xúc ấn chân truyền

27. Thầy Chân Pháp Nhàn ( Nguyễn Văn Vinh)

Giới thân nghiêm tịnh pháp thân nhàn
Mùa xuân đạo lý đẹp thênh thang
Đạt tới vô sinh nhờ địa xúc
Tăng đoàn vững mạnh tỏa hào quang

28. Sư cô Lâm Huyền Hậu ( Nguyễn Thị Ánh Tuyết)

Giáo pháp truyền trao huyền nhiệm
Công phu thâm hậu mỗi ngày
Sắc không hai đường vượt thắng
Đường xưa mây trắng vẫn bay