Phật Đản 2021

“Giáo lý của Bụt dạy rất rõ rằng Bụt cũng là một con người như chúng ta. Nếu không có con người thì Bụt cũng không thể có được. Vì vậy để làm Bụt chúng ta cần làm một con người và để làm một con người chúng ta cần làm Bụt. Hai là một. Nếu Phật tánh không có trong ta thì ta không thể là một con người. Ai cũng có Phật tánh trong mình. Chúng ta có thể thở như Bụt, đi như Bụt, ngồi như Bụt và ăn uống như Bụt. Thực tập chánh niệm giúp ta thành Bụt ngay trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta đi tìm Bụt cách đây hai ngàn sáu trăm năm thì chúng ta sẽ mất Ngài, còn nếu chúng ta thở và thắp sáng ý thức rằng chúng ta là Bụt, là sự tiếp nối của Bụt thì Bụt sẽ có mặt ngay trong chúng ta”.

(Sư Ông Làng Mai)

Kỷ niệm ngày Bụt đản sanh và để nuôi dưỡng ý thức sáng tỏ về sự tiếp nối của Bụt, tứ chúng Làng Mai đã có một buổi lễ Tắm Bụt trong không khí trang nghiêm và ấp áp tại chùa Từ Nghiêm-Xóm Mới.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ, kính mời mọi người cùng thưởng thức: