Phật Đản 2018

(tại xóm Thượng, Làng Mai, ngày 27.5.2018)