Truyền Giới Khất sĩ nam và Khất sĩ nữ

Ngày 22/2/2019, tại thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng, Làng Mai đã diễn ra Lễ truyền Giới khất sĩ nam vào buổi sáng; truyền giới Khất sĩ nữ vào buổi chiều.

Đại giới đàn năm nay, tăng thân rất hạnh phúc với sự có mặt và chứng minh của Sư Ông Làng Mai trước Nhất sau Hạnh. Ngoài ra, tăng thân vinh dự được cung thỉnh chư tôn đức từ Việt Nam vào Hội đồng truyền giới Khất sĩ nam: Hòa thượng Thích Minh Nghĩa – viện chủ Tổ Đình Giác Nguyên (Đồng Nai),  Hòa thượng Thích Từ Vân, viện chủ chùa Kim Sơn (Nha Trang), Hòa thượng Thích Đổng Hoằng, viện chủ  Tổ đình Thiền Lâm (Phan Rang) cùng với quý thầy Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn làm Thầy Tôn Chứng.

Bên phía Hội đồng truyền giới Khất sĩ nữ gồm: Ni trưởng Thích Nữ Như Tuấn – trú trì chùa Phổ Hiền (Pháp), Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phong- trú trì chùa Kiều Đàm (Sài Gòn), Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc – trú trì chùa Linh Bửu cùng với quý sư cô Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn làm Thầy Tôn Chứng.

Sau đây là một vài hình ảnh, kính mời đại chúng xem qua.