Tham gia đồng hành cùng quỹ Thích Nhất Hạnh Foundation

Xin cảm ơn về sự cúng dường quý báu của quý vị nhằm đảm bảo sự liên tục của giáo lý về chánh niệm, hòa bình và lòng từ bi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Để đóng góp hàng tháng hoặc một-lần bằng thẻ tín dụng, ngân phiếu hoặc rút tiền tự động, xin bấm vào đây.

Tài trợ hàng tháng

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong tinh thần làm việc lâu dài của thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai, để giảm bớt khổ đau, xin mời quý vị và các bạn tham gia vào một nhóm đặc biệt mang tên: “Thich Nhat Hanh Continuation Fund”.

Quý vị trong nhóm này sẽ là những ủng hộ viên hàng tháng, và chúng tôi tin rằng sự cúng dường của quý vị sẽ trở thành một tài khoản nòng cốt để hỗ trợ cho các công tác của tăng thân Làng Mai trong tương lai.

Khi trở thành một nhà tài trợ hàng tháng, quý vị sẽ giúp thực hiện được rất nhiều công việc. Quý vị sẽ giúp toàn thể cộng đồng tu sĩ tiếp cận với hàng triệu người thông qua việc chế tác hòa bình, sách, video, các khóa tu, v.v… Quý vị cũng sẽ hỗ trợ các Thầy và Sư Cô của chúng tôi tại các trung tâm thực tập như Tu Viện Lộc Uyển, Tu Viện Bích Nham và Tu Viện Mộc Lan.

Chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tay với chúng tôi trong việc phổ biến những lời giảng dạy của Sư Ông và tăng đoàn Làng Mai để làm cho thế giới được tốt đẹp hơn, để xây dựng lòng từ bi và để giảm bớt khổ đau cho nhân loại. Sự cam kết của quý vị sẽ tăng cường năng lực của chúng tôi trong công tác chữa lành và chuyển hóa thế giới.

Và xin quý vị nhớ cho rằng Sư Ông cùng tất cả các Thầy và Sư cô, các Tăng Thân trên toàn thế giới và tất cả những người được hưởng lợi sẽ biết ơn sự ủng hộ và tình thương yêu của quý vị.

Nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm bảo vệ quý vị và gia đình và hướng dẫn tất cả chúng ta trên con đường tuyệt diệu của sự thức tỉnh.

Sư Cô Chân Không

Tài trợ Một-lần

Tài trợ một-lần rất được khuyến khích.. Món quà của bạn là một đóng góp có giá trị đối với nguyện vọng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mà các Tăng thân đang tiếp tục giảng dạy như sự thực tập chánh niệm, ái ngữ, và lắng nghe sâu sắc trong các khóa tu tại các trung tâm thực tập và trên khắp thế giới.

Chương trình Hiểu và Thương ở Việt Nam

Sự đóng góp của quý vị vào chương trình Hiểu và Thương ở Việt Nam sẽ hổ trợ về mặt vật chất cũng như tâm linh cho hằng trăm cộng đồng nghèo đói nhất, rải rác khắp các vùng quê ở Việt Nam. Những vùng này chưa được mở mang, và những tiện nghi như trường học, dịch vụ xã hội, và chuơng trình cứu trợ rất cần thiết để bảo đảm một đời sống lành mạnh và hạnh phúc cho dân chúng.

Cúng Dường Di Sản

Cúng dường vào quỹ Thich Nhat Hanh Continuation and Legacy Foundation là cung cấp một di sản quan trọng cho tương lai, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và chia sẻ thực tập chánh niệm và lòng từ bi cho các thế hệ mai sau.