Lạy thứ tư

Tr v nh lạy, gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, gia đình đ trì, cho người con thương

Những nguồn năng lượng vô bn con vừa tiếp nhn được, con xin truyền đạt cho cha con, cho mẹ con, cho những người con thương yêu: những người đã từng khổ đau, đã từng lo lắng, đã từng buồn khổ về con, những vụng về dại dột của con trong quá khứ, cũng đã từng lo lắng buồn khổ hoàn cảnh khó khăn không may của các vị. Con xin truyền đạt nguồn năng lượng ấy để nguyện cầu tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho anh chị em của con (cho những người thân của con, cho chồng con, vợ con, các con của con ) cho tâm hồn họ lắng dịu lại, cho khổ đau trong lòng (những) người ấy được chuyển hoá, cho (những) người ấy nở được nụ cười, cho (những) người ấy cảm nhận được niềm vui sống, cho (những) người ấy được nhẹ nhàng trong thân thể an lạc trong tâm hồn. Con hết lòng cầu mong cho (những) người ấy hạnh phúc an lạc. Con biết nếu những người ấy an lạc thì con cũng an lạc. Con cảm thấy trong lòng con không có oán hn trách móc nhng người ấy một mảy may nào. Con lạy tổ tiên, ông trong gia đình huyết thống trong gia đình tâm linh của con phù hộ độ trì cho người con thương, cho những người con đã nguyện thương yêu chăm sóc. Con thấy con không còn một cái ta riêng biệt con đã tr về thành một với những người con thương”.

Trong chúng ta ai mà không có người ta thương nhiều hơn những người khác: cha mẹ, anh, chị, chú, bác, cô, dì, con, cháu, những người bạn. Ta muốn cho những người đó được mạnh khoẻ và hạnh phúc. Cái lạy này là cái lạy để truyền đạt năng lượng đó cho người thương. Lạy xuống chúng ta quán niệm như sau: Những nguồn năng lượng biên con vừa tiếp nhận được, con xin truyền đạt cho cha con. dầu cha ta đã tịch rồi, ta vẫn có thể truyền đạt tại vì cha ít nhất là còn ở trong ta. Con xin truyền đạt cho mẹ con, cho những người con thương yêu. Ta hãy đọc tên các vị ấy ra: trong gia đình huyết thống, trong gia đình tâm linh. Bất cứ người nào ta thương, ta muốn họ có hạnh phúc thì trong khi phủ phục ta đọc tên người ấy. Ta phải thấy mặt của người ấy rất cụ thể, không nên nhắc đến họ một cách tổng quát. Đừng nói: “những người con thương” phải nói “anh Nguyễn Văn A, chị Nguyễn Thị X”. Những người đã từng khổ đau, đã từng lo lắng, đã từng buồn khổ về con, vì những vụng về dại dột của con trong quá khứ, cũng đã từng lo lắng buồn khổ hoàn cảnh khó khăn không may của các vị. Con xin truyền đạt nguồn năng lượng ấy để nguyện cầu tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho anh, chị, em của con cho những người thân của con (cho chồng con, vợ con, các con của con). Ta hãy kể ra cho rõ. Là người tu, ta nói: “cho thầy con, cho sư ông con, cho sư chị con, cho sư anh con, cho sư em con, cho những người tới thực tập với con; con muốn cho tất cả đều được an lạc, được hạnh phúc, cho những người cộng sự với con trong đời sống hàng ngày, những người đang có khó khăn, những người không có khó khăn, con đều muốn cho họ có hạnh phúc”. Con xin truyền đạt nguồn năng lượng ấy để nguyện cầu tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho anh, chị, em của con cho những người thân của con, cho tâm hồn h lắng dịu cho khổ đau trong lòng người ấy được chuyển hoá, cho những người ấy nở được nụ cười, cho những người ấy cảm nhận được niềm vui sống, cho những người ấy được nhẹ nhàng trong thân thể an lạc trong tâm hồn. Con hết lòng cầu mong cho nhng người y có hn phúc và an lạc. Con biết nếu những người ấy an lạc thì con cũng an lạc. Con thấy trong lòng con không oán hận trách móc những người ấy một mảy may nào. Ta chỉ muốn cho người ấy có hạnh phúc thôi, dầu những người ấy trong quá khứ đã có khi vụng về làm cho ta buồn, ta giận. Dầu sao những người ấy vẫn là người ta thương và ước ao sâu đậm nhất của ta là những người ấy có hạnh phúc. Con lạy tổ tiên, ông trong gia đình huyết thống trong gia đình tâm linh của con phù hộ độ trì cho người con thương, những người con nguyện thương yêu chăm sóc. Con thấy con không còn một cái ta riêng biệt con đã trở thành một với những người con thương. Khi lạy xuống như vậy ta thấy hạnh phúc của họ là hạnh phúc của ta và ranh giới giữa ta và không ta biến mất. Đây là Từ quán, là Bi quán. Cái lạy này rất dễ làm, vì đối tượng của quán niệm là người ta thương.