Lá thư Làng Mai số 28

Ngay trong giây phút hiện tại thiền tập có thể đem tới an lạc
Bài của ký giả Teresa Wattanabe. Ban biên tập của Nhật báo Los Angeles Times, tờ nhật báo lớn hạng ba của Hoa Kỳ. Sư cô Chân Hội Nghiêm dịch