Lầu chuông

Nếu bạn muốn nghe tiếng chuông trầm hùng của Đại Hồng Chung, nghe những bài Kệ Hô Chuông của các thầy và các sư cô, xin mời bạn lên Lầu chuông ở Cổng Tam Quan. Bạn cũng có thể làm như các vị xuất sĩ và cư sĩ Làng Mai và hàng ngàn các thân hữu của các vị ấy trên thế giới là đem tiếng chuông chánh niệm đặt vào máy tính của bạn, để mỗi 15 phút, bạn có cơ hội dừng lại để thở, mỉm cười và tiếp xúc được với những nhiệm mầu của cuộc sống trong bạn và chung quanh bạn. Làm như thế bạn tránh được những căng thẳng, mệt mỏi và những đau nhức trong cơ thể, và có cơ hội nuôi dưỡng thân tâm mình.