Cho trình duyệt Chrome

Bước 1: Click vào đây để mở trang cài đặt 

Bước 2: Click vào biểu tượng:

Bước 3: Trình duyệt sẽ hiện ra cửa sổ giống dưới đây: 

Tiếp tục Click vào nút “thêm tiện ích và chờ trong chốc lát để Trình duyệt tải về và cài đặt.

Bước 4: Sau khi cài đặt xong Màn hình sẽ tự động xuất hiện biểu tượng Logo bên cạnh thanh trình duyệt. Bạn có thể Click vào Biểu tượng Logo và bắt đầu cài đặt sử dụng theo thời gian thích hợp cho sự thực tập của bạn.