Mùa hè – Summer Opening 2019

Khóa tu mùa hè tại Làng Mai Pháp đang biểu hiện tuần đầu tiên, với mọi sắc màu và âm thanh trong trẻo của tiếng cười trẻ thơ.

Trong tuần này, gần một ngàn thiền sinh từ nhiều quốc gia khác nhau đã về Làng tu học, trong đó có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên.