Chấp tác toàn chúng

“Ta làm việc để thỏa mãn ước vọng thương yêu, đâu phải để kể công hay tích tụ phước đức. Người đồng sự của ta không làm được như ta, điều đó đâu có thể là nguyên nhân khiến ta ngưng bớt công việc của ta. Tôi nghe người ta nói các em làm việc giỏi. Điều đó chưa đủ cho chúng ta mừng. Điều quan trọng nhất chưa phải là làm việc giỏi. Điều quan trọng nhất là thương yêu nhau, và biết sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta làm việc cho hòa bình, thì chúng ta xây dựng hòa bình trong lòng ta và trong gia đình ta, có phải không?”

(Trích trong thư Sư Ông gửi cho các tác viên trường TNPSXH ngày 18.07.1974)

Hình ảnh tăng thân cùng đi với nhau như một dòng sông và làm việc với nhau như một bầy ong đã vui trồng và nuôi lớn những hạt giống thương yêu hiểu biết trong trái tim người xuất sĩ. Thành quả quý giá nhất mà mỗi người có thể hiến tặng cho tăng thân không chỉ là kết quả công việc, mà chính là hạnh phúc, sự hòa hợp, và tình đệ huynh.

Kính mời đại chúng cùng thưởng thức một chút không khí ngày chấp tác toàn chúng vừa qua tại Làng.