Người hành khất năm xưa

Tải về file Mp3

Thơ: Nhất Hạnh

Nhạc: Trần Nguyên Đức

Tiếng hát: sư cô Thi Nghiêm

Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu sơn

Thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn

Gotama! Ô hay, ai bảo rằng Ưu-bát-đa-la triệu năm mới có một lần nở

Tiếng hải triều kia có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe.