Tại miền Bắc, Việt Nam

Tăng thân Hải Phòng:

  • Thiền đường Hiên Mây
    Sinh hoạt 20h-21h30 tối thứ Tư hàng tuần tại 3/63 đường Cầu Đất, Thành Phố Hải Phòng.
  • Thiền đường Hoa Phượng
    Sinh hoạt tụng giới tại vào tuần cuối cùng mối tháng tại thiền đường Hoa Phượng (Venice 16-05, Vinhomes Imperia, Cầu Bính, Hải Phòng)
    Liên hệ: Chân Vô Ngã – Tuấn:  0934 63.63.63