Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Cổng tam quan Thư Thầy

Thư Thầy

Giữ bếp lửa hồng ở quê hương
Thư ngày 18.07.2012 - Thầy gởi về Tổ Đình - mùa hè 2012
Đứng vững trên hai chân
Thư ngày 9 -12 -2011
Hộ niệm Sư thầy Đàm Nguyện
Thư ngày 5.10.2011
Nhà khoa học nắm tay nhà phật học
Khóa tu 21 ngày từ 1.6.2012 đến ngày 21.6.2012 cho Khoa học gia và Phật học gia
Các bạn là ngọn lửa trên đầu cây nến
Gửi nạn nhân hải chấn năm 2011 sau 100 ngày tai họa xẩy ra
Gởi những nạn nhân động đất tại Nhật
Thư ngày 13.03.2011
Trồng một nụ cười
Thư ngày 26.04.2010
Thầy trò mình cùng thực tập
Thư ngày16.3.2010
Tiếp tục chí nguyện xưa
Thư ngày 15.03.2010
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Thư ngày 07-03-2010
Hạt bồ đề bất diệt
Thư ngày 28.12.2009
Khơi dậy ngọn lửa thiêng
Thư ngày 21-10-2009
Âm thanh huyền diệu chiếc hồ cầm
Thư ngày 13.10.2009
Thân Kim Cương
Thư ngày 07.10.2009
Thầy nhớ tăng thân
Thư ngày 21.08.2009
Thầy trong Tăng thân
-Thư cho thiền sinh khóa tu “One Buddha Is Not Enough", 08 .2009
Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Thư ngày 09.08.2009
Biển thanh lương
Thư ngày 08-08-2009
Ngồi yên như núi
Thư ngày 20.07.2009
Giấc mơ của một người tu trẻ
Thư ngày 01.06.2009
Hạnh nguyện
Thư ngày 31.05.2009
Tiếp nối sự nghiệp chư Tổ
Thư ngày 20.05.2009
Áo vách đá, áo vách núi, và áo núi lam
Thư ngày 06.05.2009
Con đường huyền thoại
Thư ngày 05.12.2008
Tình huynh đệ là một cái gì có thật
Thư ngày 03.11.2008
Giá trị đức dục
Thư ngày 18.07.2008
Ăn chay để bảo vệ trái đất
Thư Thầy viết tại Tu viện Bích Nham, ngày 12.10.2007
Bảo tháp tình huynh đệ
Thư ngày 18.07.2007
Chúng ta biết là chúng ta đang có nhau
Thư ngày 27.04.2007
Kết hợp
Thư gởi các đạo tràng Từ Hiếu và Diệu Nghiêm - ngày 06.12.2006
Vị trụ trì giỏi của Tổ Đình
Thư gởi Sư thúc Chí Mậu ngày 12.06.2006
Sống theo tinh thần lục hòa
Thư ngày 10.02.2006
Xây dựng tình huynh đệ
Thư ngày 12.12.2005
Sư em Mỹ Nghiêm
Thư ngày 12.07.2005
Thương gởi Mỹ Nghiêm
Thư ngày 07.07.2005
Phẩm vật cúng dường
Thư ngày 03.01.2005
Về Việt Nam
Thư ngày 15.11.2004
Nắm lấy cơ hội
Thư ngày 28.10.2002
Hành trang
Thư ngày 04.09.2002
Hiến tặng hạnh phúc
Thư ngày 13.08.2002
Ý hòa đồng duyệt
Thư ngày 25.07.2002
Sự tiếp nối
Thư ngày 02.04.2002
Đất ruộng tìm về với nông dân
Thư ngày 03.07.2001
Bước chân con hãy về thanh thản
Thư ngày 22 .04 2001
Ta đang còn có nhau
Thư ngày 15.07.2000
Bầy ong siêng năng
Thư viết cho chúng thường trú trong chuyến đi Mỹ năm 2000
Trả về cho non sông
Thư ngày 18.07.1974
Hộ niệm Sư Bà Hải Triều Âm
Tổ chức trở lại sự tu tập tại Tổ Đình
Thư ngày 2.1.2014
Con đã về tới chưa?
Thư Thầy, ngày 2.6.2014
THƯ THẦY