THN-02-02-2011 Bình Thơ Đêm Giao Thừa Năm 2011 – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh(1)

“THN-02-02-2011 Bình Thơ Đêm Giao Thừa Năm 2011 – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh(1)”.