Đại thụ trong vườn thiền Việt Nam

Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 2 – Trình bày những Thiền phái lớn ở Việt Nam kể từ thế kỷ thứ Ba trở về sau. Nội dung gồm các phương pháp hành trì, những giáo pháp của chư tổ, cùng cách du nhập và phát triển của từng Thiền phái tại Việt Nam thời đó.