Xử lý hiện tại

Tải về.mp3

Khải Bạch

Kính lạy đức Thế Tôn, con nhớ đức Thế Tôn đã từng dạy là chúng con không nên tiếc nuối quá khứ mà cũng không nên tự đánh mất mình trong những lo lắng và sợ hãi đối với tương lai. Con thấy chung quanh con có rất nhiều người đang tự đánh mất mình trong những lo lắng và sợ hãi về tương lai. Những lo lắng và sợ hãi đó khiến cho họ không có khả năng an trú và sống sâu sắc những phút giây hiện tại. Con nghĩ rằng chúng con có quyền và có thể lập những dự án cho tương lai và đặt nền tảng xây dựng tương lai mà không cần tự đánh mất mình trong những lo lắng và sợ hãi về tương lai. Thật ra, chúng con biết chất liệu làm ra tương lai là hiện tại. Nếu chúng con biết xử lý hiện tại, nếu chúng con biết sống sâu sắc những giây phút hiện tại, tránh không nghĩ, không nói và không làm những gì tiêu cực trong các giây phút ấy mà chỉ nghĩ, nói và làm những gì có thể đem lại hiểu biết, thương yêu, an lạc, hòa điệu và thảnh thơi cho hiện tại, thì đó là ta đã làm tất cả những gì ta có thể làm để xây dựng một tương lai tươi sáng rồi. Con biết nếu con đang xử lý hiện tại với tất cả tuệ giác và trái tim của con, thì con không cần phải lo lắng gì cho tương lai nữa, vì con đang làm tất cả những gì con có thể làm cho tương lai rồi.

Lo lắng và sợ hãi là những năng lượng tiêu cực làm chướng ngại cho sự xây dựng hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai, vì vậy con biết rằng tập sống chánh niệm trong giờ phút hiện tại, sống cho vững chãi, thảnh thơi, chế tác thêm năng lượng hiểu biết và thương yêu là con không còn phải lo lắng gì nữa cả. Thế giới ngày mai sẽ đi về đâu và con cháu của chúng con sẽ có một cơ hội sống hạnh phúc và thảnh thơi hay không, điều này tùy thuộc vào cách thức chúng con xử lý hiện tại. Nếu chúng con không tập sống đơn giản, không cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong một nếp sống đơn giản mà có tình huynh đệ, thì chúng con và con cháu chúng con sẽ không có một tương lai. Nếu chúng con tiếp tục chạy theo quyền hành, danh vọng, giàu sang và thế lực, chúng con sẽ một mặt không có thì giờ sống an lạc và thảnh thơi, một mặt chúng con tiếp tục khai thác quá mức những tài nguyên của trái đất, tàn hoại sinh môi và tạo ra quá nhiều tranh chấp và hận thù trên thế giới, và như thế cả y báo lẫn chánh báo của chúng con cũng sẽ không có một tương lai.

Lạy đức Thế Tôn, con nguyện sống như thế nào để ý thức sáng tỏ này được thắp sáng trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của con và để ý thức sáng tỏ ấy cũng được thắp sáng nơi tâm thức của mỗi người đồng loại. Con nghĩ đó là nếp sống cao quý nhất giúp cho chúng con tiếp nối được tuệ giác và hạnh nguyện của đức Thế Tôn.

Địa Xúc

Con kính xin lạy xuống trước đức Thế Tôn, bậc đầy đủ công hạnh và tuệ giác, và con xin hứa nuôi dưỡng ý thức này. (C)