Mây bạc vẫn thong dong

Tải về.mp3>>

Khải Bạch
Kính lạy đức Thế Tôn, quá khứ còn lưu lại những vết thương trong thân tâm con, và thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại con vẫn có thể tiếp xúc với quá khứ trong giây phút ấy. Những lỡ lầm, những khổ đau con đã từng gây ra trong quá khứ vẫn còn ghi dấu ấn trong con. Con có thể nhận diện chúng, mỉm cười với chúng. Và con phát nguyện là từ nay về sau, con sẽ khôn khéo không tư duy, nói năng và hành xử như con đã từng tư duy, nói năng và hành xử để không còn gây ra những lỗi lầm như trong quá khứ con đã gây ra. Đức Thế Tôn đã dạy là tất cả đều do tâm, lỗi lầm do tâm tạo ra mà lỗi lầm cũng do tâm chuyển hóa. Một khi tâm con nhận diện được những dấu ấn của khổ đau của lỗi lầm quá khứ đang có mặt trong hiện tại, mỗi khi tâm con phát nguyện không lập lại những khổ đau những lỗi lầm ấy thì các vết thương trong con bắt đầu được chữa lành.

Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong

Địa Xúc
Con xin được lạy xuống trước Bậc Được Tôn Sùng và Quý Trọng Nhất Trên Đời và trước đức Bồ Tát Quan Thế Âm (C)