Con duy trì địa xúc

Tải về.mp3

Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, con đang nghe lời đức Thế Tôn khuyên nhủ. Con sẽ tập ngồi vững chãi trên mặt đất và thực tập địa xúc một cách sâu sắc và vững vàng.

Đây một gốc cây
Đây một căn phòng trống
Đây một tọa cụ nhỏ
Đây xanh mát một bãi cỏ
Con hãy ngồi xuống đi
Ngồi cho thẳng
Ngồi cho vững
Ngồi cho an
Đừng để tư duy đưa hổng con lên không gian
Bàn tọa con hãy chấm chặt vào mặt đất
Con hãy cùng đất hợp nhất.
Đã trở về với đất
Con hãy mỉm cười
Thì đất sẽ truyền cho con sự vững chãi
Sự bình yên, sự thảnh thơi
Hơi thở tinh chuyên
Nụ cười an nhiên
Con duy trì địa xúc
Có khi con đã không thành công
Ngồi trên đất nhưng con như bay bổng trên hư không
Bởi con đã quen phiêu dạt cõi luân hồi
Trôi lăn trong biển vọng
Nhưng đất vẫn kiên nhẫn
Đất vẫn trông mong
Đất đã chở che cho con hàng triệu kiếp
Thì mãi mãi bao lâu đất cũng sẽ bền lòng
Đất biết rằng con sẽ trở về
Đất sẽ chào đón con
Bao giờ cũng tươi mát như lần đầu
Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối
Đất là mẹ thương yêu
Thì có bao giờ hết kiên nhẫn chờ trông?
Con trở về với đất đi
Rồi con sẽ thấy
Như cây kia
Hoa lá hồn con rồi sẽ tốt tươi
Một khi con biết đi vào địa xúc. (C)
Bạch đức Thế Tôn, con đang nghe lời đức Thế Tôn khuyên nhủ.
Con sẽ đi vững chãi trên mặt đất, thực tập địa xúc thật vững vàng:
Con đường vắng đón con
Con đường thơm ngát cỏ hoa
Con đường lúa thơm
Còn ghi dấu tuổi thơ bàn tay mẹ
Con hãy đặt những bước chân chậm rãi
Những bước chân ung dung, nhẹ nhàng
Chân con hãy thật sự dính vào mặt đất
Đừng để suy tư làm con bay lên không gian
Hãy luôn luôn trở về với con đường ấy
Con đường là bạn con
Con đường sẽ trao truyền cho con
Sự bình yên
Sự vững mạnh
Hơi thở ý thức tinh chuyên
Con duy trì địa xúc
Con hãy đi những bước chân như hôn vào mặt đất
Hãy đi những bước chân như vỗ về trái đất
Như dấu ấn son của vị quốc vương
Truyền lệnh đem hiện tại về ngự nơi đây
Cho sự sống có mặt
Cho sinh lực dâng đầy
Cho nhiệm mầu hiển hiện
Cho sắc mặt lên hồng
Cho não phiền chuyển hóa
Cho an lạc thân tâm
Có khi con đã không thành công
Bước trên con đường vắng
Nhưng con như bay bổng trên hư không
Bởi con đã quen phiêu bạt cõi luân hồi
Trôi lăn trong biển vọng
Nhưng con đường vẫn kiên nhẫn
Nhưng con đường vẫn chờ trông
Con đường thân thuộc trung kiên
Con đường biết sớm muộn gì rồi con cũng trở lại
Nẻo về sẽ đón bước chân con
Bao giờ con đường cũng mát tươi như lần gặp gỡ đầu
Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối
Vốn là người bạn cố tri
Con đường bao giờ cũng kiên nhẫn đợi chờ
Dù dưới lớp bụi đỏ
Dù phủ kín lá vàng
Dù mưa vũng lầy lội
Dù tuyết phủ ngày đông
Con hãy trở về đi
Rồi con sẽ thấy
Như cây kia
Hoa lá hồn con rồi sẽ tốt tươi
Một khi con biết đi vào địa xúc.

Địa Xúc
Xin đức Thế Tôn cho con lạy xuống, năm vóc sát đất, hoàn toàn giao hết thân mạng con cho đất, và nguyện từ nay sẽ thực tập thiền lạy, thiền ngồi và thiền đi như thế nào để thấy được đất là nền tảng vững chãi của con (C)