Về Việt Nam 2005

Các bài thuyết giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về Việt Nam 2005

Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Hà Nội ngày 18-01-2005
Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Trung Tâm Khoa Học Xã Hội TP. HCM ngày 04-02-2005
Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp cho nền hòa bình và an vui thế giới
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Trung Tâm Văn Hóa Liễu Quán – Huế ngày 10-03-2005
Sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên với tuệ giác của đạo Phật
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Học Viện Quốc Gia Chính Trị Hồ Chí Minh – Hà Nội – ngày 17-03-2005
Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Học Viện Quốc Gia Chính Trị Hồ Chí Minh – Hà Nội – ngày 18-03-2005
Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Ủy Ban về Người Việt ở Nước Ngoài – Hà Nội – ngày 22-03-2005
Ước hẹn với sự sống mầu nhiệm
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Câu Lạc Bộ Giao Lưu Kinh Tế, Văn Hóa Quốc Tế – Hà Nội – ngày 25-03-2005