Xem pháp thoại – Video

Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh

Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Ủy Ban về Người Việt ở Nước Ngoài – Hà Nội – ngày 22-03-2005