Xem pháp thoại – Video

Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại

Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Học Viện Quốc Gia Chính Trị Hồ Chí Minh – Hà Nội – ngày 18-03-2005