Xem pháp thoại – Video

Ước hẹn với sự sống mầu nhiệm

Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Câu Lạc Bộ Giao Lưu Kinh Tế, Văn Hóa Quốc Tế – Hà Nội – ngày 25-03-2005