Xem pháp thoại – Video

Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu

Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Trung Tâm Khoa Học Xã Hội TP. HCM ngày 04-02-2005