Trung Quán Luận 9.

Pháp thoại ngày 24 tháng 1 năm 2002, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.