Trung Quán Luận 4.

Pháp thoại ngày 9 tháng 12 năm 2001, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.