Trung Quán Luận 3.

Pháp thoại ngày 6 tháng 12 năm 2001, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.