Trung Quán Luận 16.

Pháp thoại ngày 22 tháng 12 năm 2002, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.