Trung Quán Luận 13.

Pháp thoại ngày 12 tháng 12 năm 2002, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng.