Trung Quán Luận 1.

Pháp thoại ngày 29 tháng 11 năm 2001, tại chùa Từ Nghiêm, xóm Mới.