Bình thơ đêm Giao Thừa

Bếp lửa hồng- Bình thơ Phạm Duy