Thực tập nền tảng – An cư kết đông 2010-2011

Những thực tập thiết yếu của Đạo Bụt Ứng Dụng

Đức Bụt tăng thân -pháp thoại ngày 18-11-2010

Nghe chuông với tất cả tế bàopháp thoại ngày 28-11-2010

Quán chiếu khi lạy -pháp thoại ngày 02-12-2010

Chế tác hạnh phúc -pháp thoại ngày 05-12-2010

Đạo Bụt ứng dụng -pháp thoại ngày 09-12-2010

Như lý tác ý – niệm – thiền đipháp thoại ngày 12-12-2010

Chánh Niệm – Cửa vô sinh mở rồipháp thoại ngày 16-12-2010

Ngồi thiền
-pháp thoại ngày 19-12-2010

Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệmPháp thoại ngày 07-01-2011

Ăn uống và thực tập ngon – lành -Pháp thoại ngày 13-01-2011

Nhu yếu hiểu – thương và câu chuyện 10 ngày tếtPháp thoại ngày 30-01-2011

Chuyển hướng nẻo về của ýPháp thoại 27-01-2011
 Nhìn lại địa cầu từ không gian -Pháp thoại 13-02-2011