Thiền tập cho gia đình

Thực tập Soi sáng trong gia đình 
khóa tu mùa hè – 2003-07-27

Thực tập Soi sáng trong gia đình 
khóa tu mùa hè – 2003-07-27

Xây dựng gia đình văn minh 
khóa tu mùa hè -2004-07-

Chúng ta thật sự muốn gì 
khóa tu mùa hè – 2004-07-27

Hạnh phúc mộng và thực 
khóa tu mùa hè -2004-08-02

Ba mẹ có trong con 
khóa tu mùa hè – 2004-07-12


Bàn tay mẹ 20-07-2010

Đạo đức tình yêu 
khóa tu mùa hè – 2004-07-30


Thiền tập cho gia đinh
Khoá tu mùa Hè 2006.08.04