Xử lý khổ đau

Pháp thoại ngày 21 tháng 09 năm 2013

Trong khoá tu “Nghệ thuật hạnh phúc” dành cho người nói tiếng Việt , tại Tu viện Mộc Lan , Mỹ.