Tiếng chuông huyền diệu- Vượt thoát khổ đau

Pháp thoại ngày 22 tháng 09 năm 2013

Trong khoá tu “Nghệ thuật hạnh phúc” dành cho người nói tiếng Việt , tại Tu viện Mộc Lan , Mỹ.