Khóa tu “Giờ đây bên nhau” cho người Việt tại Thái Lan năm 2013