Xem pháp thoại – Video

Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức

Thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Hà Nội ngày 18-01-2005