Pháp thoại năm 2014

Hãy thương nhau đi

Pháp thoại ngày 29 tháng 07 năm 2014.

Khoá tu mùa Hè 2014, tại chùa Mai Hoa, xóm Trung, Làng mai.

Thiết lập truyền thông- Chế tác bình an

Pháp thoại ngày 09 tháng 08 năm 2014 tại Viện Phật Học ứng dụng Chấu Âu – EIAB, Đức.

 Năm mới, ta cũng mới

Pháp thoại Tết dương lịch năm 2014 tại Thiền đường Hội Ngàn Sao, Xóm Hạ, Làng Mai. (Phụ đề Tiếng Việt được chuyển ngữ từ nguyên bản Tiếng Anh)

>>Xem bài phiên tả Pháp thoại <<